Sajtvärdering for Dummies – del 1

Computer Sweden skrev idag(13/9-2007) en artikel om att ‘Svenska communities rasar i värde’. I den står att läsa att fallande besökarantal gör att Lunarstorm och Playahead tillsammans minskat med över 100-miljoner i värde. Det fick mig att börja fundera på detta med sajtvärderingar och hur man egentligen bör räkna när man värderar en sajt och i förlängningen dess användare.

I den traditionella världen brukar ett bolags värde beräknas utifrån en multipel på bolagets årliga vinst. Multipelns storlek bestäms vanligen av faktorer som bolagets bransch, hur marknadsutvecklingen ser ut, beräknad tillväxttakt etc. Typiska vinst-multiplar brukar ligga inom intervallet 3 – 10. Självfallet kan vinst-multiplarna vara ännu högre men det är vanligtvis förbehållet lönsamma snabbväxare. Vissa företag kan också värderas i förhållande till sin omsättning. Som kuriosa kan nämnas att om du driver upp en restaurang så kan du sälja den till ett värde motsvarande ca 100 dagsintäkter (oaktat lokalkostnader o.dyl).

Hur beräknar man då värdet på bolag som inte går med vinst vilket inte sällan är fallet med många communitybaserade internettjänster [för att inte tala om de flesta bloggar]? Bara för att dom inte går med vinst så behöver dom inte vara värdelösa. Där blir värderingsprincipen annorlunda och får mer baseras på antaganden och jämförelser vilket i sin tur ger en stor osäkerhet i värderingen. Hur ser då dessa antaganden ut? Nånstans måste antagandena bottna i förmodade intäkter. Dessa intäkter består vanligvis av annonsintäkter [i vissa fall finns även andra intäktskällor såsom  betalt medlemsskap men vi bortser från dessa i denna lilla genomgång] . Annonsintäkterna drivs i sig av ett flertal parametrar som besökarantal, besöksfrekvens, medlemsantal, medlemstillväxt, demografisk profil etc. I korthet kan man säga att intäkterna är starkt kopplade till sajtens förmåga att attrahera användare, eller som marknadsförare gillar att kalla dem – ‘eyeballs’. I nästa del av denna analys ska vi försöka bestämma värdet på dessa ‘eyeballs’.

About

Peter Sandberg är en serieentreprenör som bland annat grundade Funplanet som var en av Sveriges ledande webbsajter under slutet av 90-talet. Peters senaste projekt är Megalessons.com

Speak Your Mind

*