Vilka försäkringar behöver entreprenörer

Att teckna försäkringar är kanske inte det som står först på att göra-listan när du startar upp ditt företag. De kostar pengar, det kan vara krångligt att veta vilka försäkringar man behöver, och du har kanske som många andra uppfattningen att försäkringar inte gäller när man behöver dem som mest – alltid finns det ju något kryphål som gör att försäkringen inte täcker.

Dessutom tänker du kanske att du har råd att själv ersätta exempelvis egendomsförluster. Men faktum är att det är väldigt viktigt att vara försäkrad redan från dag ett. Du vet aldrig när olyckan är framme, och att vara oförsäkrad som egenföretagare kan bli en dyr historia. Undersökningar visar att många företagare inte är försäkrade.

Räkna inte med att hemförsäkringen ska gälla

Många småföretagare använder det egna hemmet som kontor, och kanske till och med den privata datorn som arbetsdator. Då kan det vara lätt att tro att hemförsäkringen ska gälla om det händer något. Men det är inget man ska lita blint på. Eftersom försäkringsbolagen skiljer på företagets egendom och privat egendom är det inte säkert att hemförsäkringen täcker exempelvis inbrott.

När det gäller datorn kan försäkringsbolaget anse att den tillhör företaget, även om du använder samma dator privat, då hemförsäkringen enbart gäller sådant som används för privat bruk. Verktyg, inventarier, lager och annat som du har i hemmet men som tillhör ditt företag bör alltså vara försäkrat genom företaget.

Vad händer om du blir sjuk eller om du vill vara föräldraledig
Det är viktigt att tänka på vad som händer om du som företagare råkar ut för exempelvis olycksfall eller sjukdom. Din ersättning om du skulle bli sjuk eller om du vill vara föräldraledig kan påverkas av ditt val av företagsform då den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas på olika sätt beroende på om det är överskottet eller uttagen lön som du betalar skatt på. Som småföretagare har man oftast inga stora reserver att ta av, och skulle du bli oväntat sjuk kan företaget riskera att hamna i ekonomisk knipa eller i värsta fall gå i konkurs.

För att minska riskerna kan du exempelvis teckna försäkringar som höjer sjukpenningen och som täcker kostnader för läkarvård och vikarier. Med en sjukavbrottsförsäkring kan du få ersättning för fasta kostnader vid sjukdom. Annat att tänka på när det gäller din egen inkomst är till exempel pensionsförsäkringar som kompenserar för utebliven tjänstepension och arbetslöshetsförsäkring där du genom att bli medlem i en a-kassa kan få ett visst skydd om företaget inte skulle utvecklas enligt planerna.

Teckna rätt försäkringar för din bransch och ditt företag

Det finns tyvärr inga universalförsäkringar som täcker allt för alla företag. Beroende på vilken bransch du är i och hur ditt företag ser ut så ser också behovet av skydd väldigt olika ut. En företagsförsäkring kan skräddarsys utifrån din verksamhet och kan bland annat innehålla försäkringar som egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring.

Har du anställda som hanterar pengar eller sköter bokföring rekommenderas du att ha en förmögenhetsbrottsförsäkring då det kan visa sig att företagsförsäkringen inte gäller om du exempelvis skulle råka ut för att en anställd stjäl pengar från företaget.

Jämför olika försäkringsbolag och försäkringar

Som med alla andra tjänster har du allt att vinna på att jämföra olika försäkringsbolag och deras försäkringar för att få det bäst täckande skyddet men samtidigt inte behöva betala mer än du måste. Ta kontakt med flera försäkringsbolag och ställ olika erbjudanden mot varandra innan du bestämmer dig. Om du går via ett fackförbund eller någon annan typ av branschorganisation har de ibland upphandlat gruppförsäkringar som är anpassade för egenföretagare i branschen och som kan ge lägre självrisker och premier. Du kan också använda företag som tex är specialiserade på en viss grupp av företag. Svedea ett exempel på ett sådant företag som gärna ser småföretagare som bagare, hantverkare och andra som kunder

Glöm inte att försäkra dig med andra medel

Tänk också på att det finns andra typer av försäkringar som kan hjälpa till att minska risker. Brandlarm, brandsläckare, brandfiltar och att ha brandövningar med personalen kan vara guld värt ifall det skulle börja brinna. Annat som hör till den här kategorin är till exempel inbrottslarm och säkerhetsutrustning som skydd mot inbrott samt att regelbundet se över risker i företaget och kontrollera att arbetsmiljön är så säker som möjligt.

About

Christian Rudolf, mitt Entreprenörskap är sökbyrån Topdog.nu, där jag hjälper stora Svenska företag med deras SEO. Även privat är jag en nätnörd men är även förtjust i matlagning, fika, mopsar & friluftsliv.
Du hittar mig på Twitter här

Speak Your Mind

*