Sidkarta | Disruptive RSS | Kommentarer RSS

Tillväxtgenvägen – bra bok om Tillväxt från Vinnova

Vinnova gav tidigare denna höst ut boken Tillväxtgenvägen – affärsinnovation i svenska tjänsteföretag. För mig som entreprenör är tillväxt ett intressant ämne men jag hade ändå inga större förväntningar på denna bok. Mina förväntningar kom dock snabbt på skam eftersom boken öppnade upp ögonen på mig och i viss mån ändrade min syn på tjänsteföretag. Bokens kanske mest värdefulla innehåll är dess redogörelse kring begreppet värdestjärnor

tiilvaxtgenvagen.png

Ladda ned tillväxtgenvägen från Vinova

En annan viktig sak som jag inte tidigare förstått är kopplingen mellan tjänsteföretag och affärsinnovation där affärsinnovation är en samlingsterm för nya metoder för marknadsföring, distribution, service och finansiering. Innovation i dessa bolag handlar inte om att definiera en ny marknad utan att hitta en annan rollfördelning mellan leverantörer och kunder.

Sverige har ligger i topp vad gäller investeringar i forskning och utveckling samtidigt som förnyelsetakten i det svenska näringslivet är bland de lägsta i västvärlden. De flesta framgångsrika nya svenska företag under de senaste decennierna har varit företag som inte haft en high-tech produkt. Istället har de haft avancerade logistiklösningar och en unik förståelse för vad som skapar värde för kunden.

Många av dessa nya framgångsrika företag är sällan börsnoterade varför informationen om dem är begränsad. Detta har lett till en eftersläpning i förståelse och kunskap av den nya typen av affärsmodeller där produkten inte står i fokus.

I boken finns fallstudier av åtta svenska tjänsteföretag. Dessa är Hemfrid, SDI Media, Österströms, Tailor Store, Telge Energi, IBX, Paradox Interactive och Campuz Mobile. Dessa fallsstudier varierar i kvalitet men ger en bra inblick i varje verksamhet.

Bokens styrka ligger i att den på ett koncist och lättförståeligt sätt presenterar en åtminstone för mig ny bild av vad affärsinnovation är och att den har gett mig nya referenser och begrepp att använda mig av när jag funderar kring nya verksamheter.

Tillväxtgenvägen kan laddas ned gratis från Vinnova här

About

Peter Sandberg är en serieentreprenör som bland annat grundade Funplanet som var en av Sveriges ledande webbsajter under slutet av 90-talet. Peters senaste projekt är Megalessons.com

Disruptive.nu - Av Entreprenörer, för entreprenörer

Sommaren 2007 satt vi på Peters varma balkong och tyckte vi skulle göra något. Resultat är det du ser här, Disruptive.nu en blogg om Entreprenörskap och Internet. Vi tyckte att samtalet om Entreprenörskap & Företagande var något vi inte kände igen oss i. Det är inte så konstigt då samtalet om entreprenörskap inte domineras av entreprenörer & Företagare, utan av institutioner eller personer vars finansiering kommer från det offentliga. Vi ville bli en något annorlunda röst och berätta om vår verkligheten och de historier om entreprenörskap vi upplevt eller fått berättade för oss.

Hos Disruptive kommer du väldigt sällan finna artiklar om hur man sparar pengar på skatten eller den optimala juridiska strukturen på ditt företag Här finner du istället personliga berättelser om entreprenörskap som är underhållande, personliga och lärorika. Både våra egna entreprenörsberättelser men även andras i video och intervjuformat.

Internet och Sociala Medier-Vår tids revolution

Alla vi fyra som skriver här, är engagerade i Internet. Det är vår arena och ett språk vi pratar nästan flytande. Internet är också vår tids revolution, en historisk händelse för mänskligheten som vi inte fullo kommer förstå förrän vi sitter på hemmet och byter historier. Vårt entreprenörskap är också nära kopplat till denna förändring av vårt samhälle och ekonomi.Vi som skriver här har tillsammans drivit företag inom de flesta aspekter av internet, alltifrån mobilapputveckling till sökmotorprojekt. Hos disruptive finner du guider och steg för steg artiklar kring olika problem på internet men också djupare filosofiska artiklar om vad internet är, konsekvenser och hur vi nog måste förhålla oss till Internet.

Sökmotoroptimering & Sökmarknadsföring

Det är svårt att skriva om internet utan att prata om sök och Google, det är dessutom mitt, Christians, yrke, då jag driver en byrå, specialiserad på högkonkurrensvertikaler i Google. Sök är den mest komplexa formen av marknadsföring som finns idag. Här på disruptive försöker jag även spegla sök ur lite speciella perspektiv, exempelvis, diskussion om ekosystemet sök eller hacking. Även sökmotorbranschen i skandinavien är utsatt för granskning och diskussion.

Google+