Sidkarta | Disruptive RSS | Kommentarer RSS

Amerikabrevet: Entreprenörer måste förtränga nollsummespelet!

Just som Web 2.0 pågår för fullt och Zuckerberg pratar om “Unchartered territory”, slår det mig att detta måste bli nästa blogginlägg på Disruptive.nu. Detta har inte lika mycket med USA och Silicon Valley att göra utan kanske mer är en reflektion som uppstår när man är här.

Jag tror att vi människor har ett stort problem med hur vi uppfattar vissa saker, det ligger i vår natur att se saker på ett visst sätt, även om verkligenheten är en annan. Jag tror tanken kring nollsummespel är en sådan sak. Det är klart att det existerar nollsummespel, men mycket färre än vi tror.

Ett bra exempel är att tanken som varit en väldigt väletablerad syn i västvärlden “att de fattiga blir fattigare och de rikare rikare” – vilket man nu vet att det inte är sant (Tack, Hans Rosling!). Tanken har varit väldigt enkel, det är så inpräntat i vår gärna att livet och ekonomi och resurserna som utgör vår värld är ett nollsummespel, att om vi blir rikare, måste de fattiga bli fattigare.

Utan att gå vidare in på fler exempel (det finns många), så vill jag istället fundera på varför det finns allt färre nollsummespel än vi tror?

Den mest grundläggande tanken kring nollsummespel inom ekonomin bygger på att om vi har en vara X i 100 ex, så kan bara 100 äga dessa. Har vi en viss mängd olja så har vi, likaså järnmalm osv. Inom socialismen har man översatt detta till arbetskraftens avkastning och fördelning (socialismen bygger helt på att det är nollsummespel, som man skall fördela efter vad man anser rättvist).

Detta stämmer i många fall, och framförallt i ett samhälle utan innovation och effektivitetsökning. Men…

 • Innovationer och teknologi har faktiskt helt slopat eller minskat kostnaden drastiskt för att producera många produkter otroligt.
 • Vad som “konsumeras” blir allt mer nischar och vi lägger ofta till. Ta t ex Facebook – de erbjuder en tjänst som 500M+ människor använder, och en tjänst som erbjuder något som inte fanns tidigare. Jag har nog inte slutat andra tjänster på nätet pga av det, jag har ökat totalen. Och på detta sätt förbättrad/effektiviserat  min professional och sociala kommunikation (på distans från USA) – jag gör mer på mindre tid!
 • Stor del av det vi konsumerar idag består av bitar som har en dupliceringskostnad som närmar sig noll, och som inte skapas av någon järnmalm.

Att vi efterfrågar sådant som är nytt och annorlunda, är ju en stor del av entreprenörens vardag att utforska, så för entreprenörer är det kanske inte så konstigt, och ju mer man inser det, ju mindre orolig är man för konkurrenter och mer fokuserad på att skapa sådant som är värdefullt för någon tror jag.

Jag tror att till stor del att företag som Friendster (det första sociala nätverket) har haft en tuff utveckling inte beror på Facebooks framgång, utan mer på Friendster oförmåga att skapa en produkt som är attraktiv, annars skulle det inte dykt upp en uppsjö andra framgångsrika sociala nätverk (många har sina nischer där en del också är större än Facebook).

Att vi ser så många nollsummespel där de inte existerar (eller behöver göra det), är pga att det är så djup inpräntat, kanske till och med i våra överlevnadsinstinkter (förhistoriska människor spenderar stor del av sin energi med att skaffa mat, och hade större konkurrens om att hitta det som behövs för överlevnad).

Jag tror att de största potentialerna som entreprenör ligger just i detta fokus på att inte titta på nollsummespelet, utan hitta de områden där man kan forsätta att ta ny mark

Vad är era tankar?

// @nicolaiwadstrom – www.wadstrom.net – bootstraplabs.com

PS Btw, jag har inte gått på Web 2.0 i år heller – följer på “distans”, i ett Bay Area med 40 event’s per vecka håller jag mig till de mindre events där man får lite mer kontakt med människor. Hitills har det funkar rätt bra, härom veckan hade jag en av de tidiga Facebook änglarna till bordet, Matt Cohler från Benchmark var även där. Föredrar att höra från dessa lite närmare om deras historier än på “stora scenen” på Moscone Center typ.

About Nicolai Wadstrom

Nicolai Wadstrom is a serial entrepreneur. He started his first company in 1995, and have been starting and running a number of companies since then, ranging from enterprise software, computer games, internet, media and professional services.

Founder of Internet and software consulting companies. Founder of ECM sotware company and Data integration/EAI software company. Software architecture and project management for major companies like IBM, Orange. Angel investor and advisor to Internet, SaaS, software companies. Founder, adviser and investor in public Internet and mobile companies.

His focus is on technology related business and Telecom, Internet, Media and Entertainment (TIME) sector in particular. He has experience from startup companies and technology and consulting for some of the major brands.

About

Nicolai Wadstrom is a serial entrepreneur. He started his first company in 1995, and have been starting and running a number of companies since then, ranging from enterprise software, computer games, internet, media and professional services.

Founder of Internet and software consulting companies. Founder of ECM sotware company and Data integration/EAI software company. Software architecture and project management for major companies like IBM, Orange. Angel investor and advisor to Internet, SaaS, software companies. Founder, adviser and investor in public Internet and mobile companies.

His focus is on technology related business and Telecom, Internet, Media and Entertainment (TIME) sector in particular. He has experience from startup companies and technology and consulting for some of the major brands.

Comments

 1. Wille says:

  “socialismen bygger helt på att det är nollsummespel, som man skall fördela efter vad man anser rättvist”

  Socialismen ser även endast till uppsidan, dvs dess fördelningsteorier bortser fullständigt från riskfaktorn – man hör sällan en socialist tala om att arbetarna ska betala tillbaka pengar till aktieägarna för att “ta sin rättvisa del av förlusten” vid misslyckanden.

  Skillnaden mellan anställd/entreprenör och dess potentiella uppsida är helt enkelt bara olika sätt att prissätta risk.

  Bort från det politiska dock: för att vara mer specifik tror jag det finns två vinklar:
  – Göra de saker man gör nu bättre (dvs “efficiency”)
  – Fråga sig om man gör rätt saker (dvs “effectiveness”), en fråga som kan leda till markant annorlunda sätt att göra saker gentemot status quo för att uppnå ett visst mål.

  Båda kan ge god avkastning, men att ifrågasätta om man överhuvudtaget gör rätt saker för att bäst uppnå ett mål är nog den största vinsten och längst ifrån nollsummespelet.

 2. Erik Starck says:

  En hel drös exempel på innovationsdriven teknisk utveckling:
  http://pcdb.santafe.edu/
  I ett nollsummespel hade alla dessa kurvor varit raka. Eller tagit ut varandra. Eller jag vet inte vad.
  Det där tänket går för övrigt igen. Klasskampsretoriken har svalnat, nu talar man istället om hur tillväxt är skadligt för miljön. För det måste ju vara så att vi får det bättre på något annats bekostnad = nollsummelogik.

 3. @wille – Jepp socialismen utgår ifrån att har vi en fisk och 10 som skall äta delar vi den i 10 lika delar oavsett vem som fiskat. Den andra vägen uppmuntrar fler till att fiska, eller ta fram annan mat, dvs totala kakan blir större…

  @erik – instämmer!

  För övrigt var jag i Berkley för Lunch idag där jag träffade bland anna Kevin Kelly, som var med och startade Wired en gång i tiden (som editor):

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kelly_(editor)

  Väldigt intressant om hans nya bok “What technology wants” som han pratade lite om. Mycket om hur teknologi utvecklas som evolutionen och hur det skapar en större och större “kaka” och mer och mer mångfald & specialising.

  Jag berättade lite om denna bloggpost som jag skrev i förmiddags, och han instämde i synen på detta!

 4. Bengt says:

  Det gäller nödvändigtvis inte i västvärlden där klyftorna ökar och allt fler söker sig till det sociala….men globalt gäller det

  att fattigare blir rika…. http://www.dn.se/sthlm/socialen-skickar-fattiga-till-kyrkan-for-att-fa-hjalp-1.543901

 5. Bengt, ett par tankar kring det, utslaget över tiden, visar de data jag sett motsatsen över 50 år eller även 25 år, var har du fått deta underlag ?
  Att det finns utslagna människor i “de rika” länderna är djupt tragiskt, men en liten men ökande klick utslagna i botten, betyder inte ata klyftorna ökar nödvändigtvis. Att de söker sig till kyrkan kan också vara för att tidigare stödsystem inte finns eller fungerar längre.

  Men om jag utgår att du pratar om inkomstklyftor, så är dessutom tanken kring klyftor i detta sammanhang sprunget ur en grundtanke om ett nollsummespel. Ett väletablerat nationallekonomiskt sammanhang visar på att om man tillåter större klyftor, eller skillnader i inkomst, blir alla rikare, dvs även de fattigaste får det bättre ställt. Detta är inget nytt. Sammanhanget går även åt andra hållet, när klyftorna minskar, minskar totalen, och de fattigaste blir fattigare (eller drabbas hårdast).

  Återigen uppfattningen om motsatsen här är att vi alla har en djupt inpräntad bild av att livet är ett nollsummespel.

  Sedan har vi i Sverige ett parti som drivit en linje om solidaritet kopplat till att minska klyftorna, men det är egentligen något helt annat (och fascinerande att de lyckats “äga” orden solidaritet och empati i 70 år! Fantastiska marknadsförare, men det är återigen en annan diskussion!)

 6. Marcus says:

  En fråga som jag inte riktigt har fått kläm på är relationen mellan BNP-ökning och KPI. Den kanske inte riktigt hörde hit men jag slänger ut den ändå. En ökning av den totala inkomsten (BNP) i kombination med ökade inkomstklyftor gör ju att vissa får en större inkomstökning än andra. Skulle man utgå från att KPI, eller levnadskostnaderna, ökar i samma takt som BNP så innebör ju detta faktiskt att de lägre inkomstskikten får en lägre köpkraft. Det är förvisso inte ett nollsummespel men även om den totala inkomsten ökar hjälper inte det om kostnaderna också stiger. Eller är väl tillväxten ständigt större än kostnadsökningarna, delvis tack vare effektivare produktion?

  Tänkte även på en reflektion som Pargrotsky nämde för ett tag sedan. (S) problem är att de fokuserade på människors brist på pengar (vilket skulle avhjälpas med bidrag eller jobb). Vad som för många är ett större problem idag är bristen på tid. Och där har vi faktiskt en typ av nollsummespel – lägger jag en timme på en aktivitet har jag en timme mindre till annat (eller hur ska man se det, jag kanske har sparat två timmars jobb för någon annan…?). Att tid inte värderas lika högt kan man ju även ana när man just argumenterar för att produkter ska vara gratis när produktionskostnaden är noll. Tiden det tar för att utveckla produkten antas vara försumbar.

 7. Marcus, intressant observation, har inte mycket data att tillgå just nu – men överlag så har ju BNP ökat snabbare. Men KPI är också svårt att få kläm på, vad är inkluderat? I Sverige inkluderar man inte t ex levnadsomkostnader (boende t ex) fullt ut när man tittar på inflation t ex som baseras på KPI. SEB gjorde en studie för att par år sedan där de faktorerade in totala boendekostnaden i inflationsberäkningen och konstaterade att inflationen då skulle vara 40% i Sverige 1995-2005!

  Det du skriver om tid är en intressant observation, som jag anser att du har helt rätt i, och som skall få en egen bloggpost på Disruptive!

  Men överlag så har effektivitetsökningen varit enorm under de senaste 100 åren. Och det är ju output i relation till tid som har ökat – tiden är begränsad (och arbetstiden har minskat drastiskt pa hundra ar), men det resultat du skapar eller värdet av det är det inte. Och detta beror till stor del (eller helt) på teknologi, innovation mm.

Trackbacks

 1. […] Amerikabrevet Entrepren rer m ste f rtr 17 November 2010, 5:58 […]

Disruptive.nu - Av Entreprenörer, för entreprenörer

Sommaren 2007 satt vi på Peters varma balkong och tyckte vi skulle göra något. Resultat är det du ser här, Disruptive.nu en blogg om Entreprenörskap och Internet. Vi tyckte att samtalet om Entreprenörskap & Företagande var något vi inte kände igen oss i. Det är inte så konstigt då samtalet om entreprenörskap inte domineras av entreprenörer & Företagare, utan av institutioner eller personer vars finansiering kommer från det offentliga. Vi ville bli en något annorlunda röst och berätta om vår verkligheten och de historier om entreprenörskap vi upplevt eller fått berättade för oss.

Hos Disruptive kommer du väldigt sällan finna artiklar om hur man sparar pengar på skatten eller den optimala juridiska strukturen på ditt företag Här finner du istället personliga berättelser om entreprenörskap som är underhållande, personliga och lärorika. Både våra egna entreprenörsberättelser men även andras i video och intervjuformat.

Internet och Sociala Medier-Vår tids revolution

Alla vi fyra som skriver här, är engagerade i Internet. Det är vår arena och ett språk vi pratar nästan flytande. Internet är också vår tids revolution, en historisk händelse för mänskligheten som vi inte fullo kommer förstå förrän vi sitter på hemmet och byter historier. Vårt entreprenörskap är också nära kopplat till denna förändring av vårt samhälle och ekonomi.Vi som skriver här har tillsammans drivit företag inom de flesta aspekter av internet, alltifrån mobilapputveckling till sökmotorprojekt. Hos disruptive finner du guider och steg för steg artiklar kring olika problem på internet men också djupare filosofiska artiklar om vad internet är, konsekvenser och hur vi nog måste förhålla oss till Internet.

Sökmotoroptimering & Sökmarknadsföring

Det är svårt att skriva om internet utan att prata om sök och Google, det är dessutom mitt, Christians, yrke, då jag driver en byrå, specialiserad på högkonkurrensvertikaler i Google. Sök är den mest komplexa formen av marknadsföring som finns idag. Här på disruptive försöker jag även spegla sök ur lite speciella perspektiv, exempelvis, diskussion om ekosystemet sök eller hacking. Även sökmotorbranschen i skandinavien är utsatt för granskning och diskussion.

Google+