Sidkarta | Disruptive RSS | Kommentarer RSS

Vanliga hinder för tillväxtföretag – och sätt att tackla dem 

Allt fler mindre och nystartade företag brottas med hinder som försvårar en framgångsrik tillväxtresa. Inte minst nu – när den ekonomiska oron ökar och konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt tuffare. Här skiner vi ljus på några av de vanligaste hindren för tillväxtföretag idag, men också vilka möjligheter som finns för att överkomma dem.

Finansiering en stötesten för många

Tajtare ekonomiska tider, tuffare krav från banker och mindre förståelse för behov och förutsättningar i småbolag har gjort finansiering till ett av de största hindren för startups och tillväxtföretag. Många har helt enkelt inte råd att göra de investeringar som behövs för att företaget ska kunna expandera, och som resultat stannar omsättningen istället av – eller till och med backar. 

 

Svårigheterna med finansiering kan framförallt härledas till bristfällig extern hjälp. Att bygga upp tillräckligt med eget kapital tar tid och är sällan möjligt i en expansiv tillväxtfas, varför externa finansiärer spelar en viktig och hjälpsam roll. Problem uppstår dock när de finansieringslösningar som erbjuds inte är anpassade efter de som mest behöver dem. Framförallt är det för höga krav på säkerhet, höga ränte-/ avkastningskrav samt bristande förståelse för småföretag som ställer till bekymmer. 

Konkurrens och lagerhantering utgör också hinder

Ökad konkurrens om arbetskraft samt svårigheter med lageroptimering är också sådant som sätter käppar i hjulen för småföretagare. Många har svårt att matcha de löner som större bolag kan erbjuda, och får därför svårt att rekrytera bra personal med rätt kompetens. Här finns också utmaningar kring att ha råd att expandera personalstyrkan så mycket som skulle behövas för möjlighet att växa. 

 

Vad gäller lageroptimering finns framförallt en risk att bli stående med allt för mycket kapital bundet i lager, med en försäljning som inte matchar och en tillväxt som stagnerar. Att veta hur mycket som är rimligt att ha i lager kan vara svårt till en början. För att snabbt och effektivt kunna möta en eventuellt ökad efterfrågan gör många tillväxtföretag misstaget att ta i lite för mycket, lite för tidigt. Intentionen är god, men blir försäljningen inte som förväntat tar likviditeten stryk. 

Hjälpsamt med bra finansieringspartner och flexibla lösningar

Svårt med finansiering, likviditetsbekymmer och huggsexa på arbetsmarknaden har utan tvekan gjort det tuffare att vara småföretagare. I kölvattnet av pandemin och med en dystrare ekonomisk tid framför oss får många entreprenörer kämpa hårt. Somliga för att nå den tillväxt som behövs, andra för att få företaget att överhuvudtaget överleva. 

 

Lyckligtvis är det inte helt nattsvart – det finns en del bra sätt att tackla dessa hinder. Inte minst vad gäller finansiering. Följande är några av de möjligheter som står till buds:

  • Alternativa finansieringslösningar 

En bra finansieringspartner med insikt i hur småföretag fungerar och som kan erbjuda flexibla lösningar gör ofta all skillnad. Exempel på en sådan lösning är bland annat leasing, som kan passa utmärkt för företag i behov av dyr utrustning. Genom att leasa transportbil, leasa maskiner för entreprenad eller annan större maskinell utrustning, slipper småföretag göra stora investeringar och kan behålla sin likviditet. Oftast ställs inga krav på säkerhet och villkor som avtalsperiod kan förhandlas om. 

 

Läs mer om företagsleasing hos Ikano Bank.

  • Factoring för frigöring av kapital

Factoring kan vara ett bra alternativ för företag som behöver frigöra kapital från kundfordringar. Med en factoringtjänst kan fakturor säljas eller belånas till en extern finansieringspartner och och betalning ske på en gång. Precis som med leasing finns flexibla factoringlösningar som kan anpassas efter behov och förutsättningar. 

  • Dropshipping istället för stora lager

Med dropshipping håller man inget eget lager. Produkterna man säljer skickas istället direkt från tillverkaren till kunden. Beroende på var varorna kommer från kan leveranstiderna bli längre, men den stora uppsidan är att lagerkostnaderna minskar betydligt – eller till och med försvinner helt, om man väljer att enbart jobba med dropshipping. Dropshipping kan också minska behovet av personal, vilket även det lättar på kostnaderna. 

Vill du veta mer om hur både större och mindre företag kan jobba för att överkomma finansiering? Läs gärna Disruptives inlägg om fem alternativa sätt att finansiera företag.

Vidare läsning

Som ung företagare med ett växande företag stöter man oundvikligen på vissa typer av hinder – inte minst saker som finansiering. Mer hur man kan resonera kring det hittas här: Vanliga hinder för tillväxtföretag.

About

Christian Rudolf, mitt Entreprenörskap är sökbyrån Topdog.nu, där jag hjälper stora Svenska företag med deras SEO. Även privat är jag en nätnörd men är även förtjust i matlagning, fika, mopsar & friluftsliv.
Du hittar mig på Twitter här

Disruptive.nu - Av Entreprenörer, för entreprenörer

Sommaren 2007 satt vi på Peters varma balkong och tyckte vi skulle göra något. Resultat är det du ser här, Disruptive.nu en blogg om Entreprenörskap och Internet. Vi tyckte att samtalet om Entreprenörskap & Företagande var något vi inte kände igen oss i. Det är inte så konstigt då samtalet om entreprenörskap inte domineras av entreprenörer & Företagare, utan av institutioner eller personer vars finansiering kommer från det offentliga. Vi ville bli en något annorlunda röst och berätta om vår verkligheten och de historier om entreprenörskap vi upplevt eller fått berättade för oss.

Hos Disruptive kommer du väldigt sällan finna artiklar om hur man sparar pengar på skatten eller den optimala juridiska strukturen på ditt företag Här finner du istället personliga berättelser om entreprenörskap som är underhållande, personliga och lärorika. Både våra egna entreprenörsberättelser men även andras i video och intervjuformat.

Internet och Sociala Medier-Vår tids revolution

Alla vi fyra som skriver här, är engagerade i Internet. Det är vår arena och ett språk vi pratar nästan flytande. Internet är också vår tids revolution, en historisk händelse för mänskligheten som vi inte fullo kommer förstå förrän vi sitter på hemmet och byter historier. Vårt entreprenörskap är också nära kopplat till denna förändring av vårt samhälle och ekonomi.Vi som skriver här har tillsammans drivit företag inom de flesta aspekter av internet, alltifrån mobilapputveckling till sökmotorprojekt. Hos disruptive finner du guider och steg för steg artiklar kring olika problem på internet men också djupare filosofiska artiklar om vad internet är, konsekvenser och hur vi nog måste förhålla oss till Internet.

Sökmotoroptimering & Sökmarknadsföring

Det är svårt att skriva om internet utan att prata om sök och Google, det är dessutom mitt, Christians, yrke, då jag driver en byrå, specialiserad på högkonkurrensvertikaler i Google. Sök är den mest komplexa formen av marknadsföring som finns idag. Här på disruptive försöker jag även spegla sök ur lite speciella perspektiv, exempelvis, diskussion om ekosystemet sök eller hacking. Även sökmotorbranschen i skandinavien är utsatt för granskning och diskussion.

Google+